Roofvogeldemonstraties roofvogelshows valkenier valkeniers valkerij valkenieren roofvogels Roofvogeldemonstratie roofvogelshow valkenier valkerij valkenieren roofvogel

                              

         Start Over ons Prijzen Roofvogels Contact     Nu ook mogelijk in Vlaanderen

 

Tips & Algemene Voorwaarden voor onze Valkerij Diensten

Een valkerij demonstratie is het hele jaar mogelijk. Zomer of winter, we zijn niet aan de seizoenen gebonden.

Wij werken met levende, wilde dieren en dat maakt een valkerij demonstratie zo spannend; zowel voor het publiek als voor de valkenier. Onze vrij vliegende roofvogels zijn goed onder appčl maar externe factoren zoals de aanwezigheid van honden kunnen vluchten in negatieve zin beďnvloeden.

De veiligheid en het welzijn van onze roofvogels staan voorop. Onderstaande suggesties helpen u en ons om er een geslaagde presentatie van te maken:

·      We kunnen de roofvogels niet laten vliegen vlakbij een drukke verkeersweg, spoorlijn of militair  schietterrein (ongeveer 300 m).

·      Indien mogelijk geen honden op het terrein waar wordt gevlogen. Is dit niet mogelijk, dan dienen honden te worden aangelijnd en buiten het zicht van de vogels te worden gehouden. Sommige roofvogels hebben een natuurlijke angst voor honden, waardoor ze zouden kunnen wegvliegen.

·      Tijdens de valkerijdemonstratie mogen er geen vliegers, ballonnen, helikopters en parachutisten etc. het luchtruim kiezen.

·       Geen activiteiten die voor de roofvogels stress zouden kunnen veroorzaken op of nabij het 'vliegterrein' zoals muziekbands, kermisattracties etc.

·       Naast of nabij de locatie van de valkeniers vogels geen plaatsing van andere dier evenementen zoals eenden, ganzen, schapen of sledehonden. Onze roofvogels zijn en blijven wilde dieren en jagers.

·       Als er gevlogen wordt moet er voldoende ruimte zijn, een veld van ten minste 1000 m˛ is voldoende. Alleen voor de valken als extra wens mag het niet omzoomd zijn door hoge gebouwen of bomen. Deze straaljagers onder de roofvogels hebben extra ruimte nodig.

·       Pleinen in het centrum van steden zijn soms niet geschikt voor roofvogel demonstraties door hun ligging (veel glas van de hoge gebouwen waartegen de roofvogels zich zouden kunnen doodvliegen) en gemis aan onverharde plekken waar de pennen van de vogel zitplaatsen in gedrukt kunnen worden.

·       Wij vliegen tot uiterlijk 2 uur voor zonsondergang. Mocht een roofvogel verloren vliegen hebben we nog daglicht om deze binnen te brengen.

·       Er dient voldoende ruimte te zijn om onze bus bij het ‘vliegveld’ te parkeren. Is de loopafstand te ver vallen er gaten in de voortgang van de demonstatie. Tijdens de roofvogeldemonstraties worden de vogels teruggeplaatst in de kisten omdat ze elkaar zouden kunnen aanvallen of kinderen tijdens een onbewaakt moment ze zouden kunnen benaderen.

Toezicht op deze punten ligt bij de organisatie, aantoonbare overmacht situaties uitgezonderd.

Birds@Work groep valkeniers zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid maar het bijwonen van de valkerijshow geschiedt tevens voor risico van de bezoekers en opdrachtgevers.

De valkenier werkt onder normale omstandigheden met onversterkte stem, maar wanneer er zeer veel publiek is dan stellen we een omroepinstallatie op prijs. Bij voorkeur is dat een draadloze head-set, omdat valkeniers met beide handen werken.

Vermelde tarieven zijn exclusief 19% BTW en andere heffingen die eventueel door de (lokale) overheid worden opgelegd.

Onze prijzen zijn exclusief de kosten van door opdrachtgever gewenste materialen niet behorende tot de valkerij.

Speciale arrangementen in overleg. Prijzen hiervoor worden op aanvraag verstrekt.

 

Uw locatie in Nederland

Het is de valkenier niet toegestaan demonstraties te vliegen in het veld. Door de bedoelde relatie met jachtpraktijken, wordt bij de interpretatie van het begrip ‘veld’ in eerste aanleg bedoeld het jachtveld dat aan het 40 hectarecriterium (geweer) voldoet. Terreinen grenzend hieraan worden tot het begrip ‘veld’ gerekend.

Artikel 1, lid 2 van de Flora- en Faunawet geeft aan wat mede dient te worden verstaan onder ‘veld’: stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voor zover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein.
 
* Een stads- en/of sportpark binnen bebouwde kom, niet grenzend aan een ‘jachtveld’ is geen veld (indien het
   een klein parkje betreft). Ook de markt in de binnenstad is geen veld.
* Besloten, overdekte ruimten zoals stationshallen of veilinggebouwen zijn geen veld.

Het is derhalve van groot belang vooraf overleg te voeren met de valkenier en lokale autoriteiten over de locatie. Ontheffing om in of nabij natuurgebieden en het veld roofvogels (andere dan de slechtvalk en inheemse havik) te demonstreren (voor educatieve doeleinden) kunnen wij samen met u aanvragen bij het ministerie van LNV.

 

Annuleringsbepalingen

Een valkerij vliegdemonstratie kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij de valkenier. Indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de roofvogels op een ander tijdstip te laten vliegen.

Enkele voorbeelden van situaties waardoor een valkerijdemonstratie niet kan doorgaan zijn extreme neerslag, stormwind of mist. Ook extreem hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn.

Deze twee punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmachtsituaties. In dit geval wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht, indien er geen alternatief programma kan worden geboden.

Bij annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van uitvoering, om andere dan hiervoor vermelde redenen, worden de onderstaande tarieven in rekening gebracht (percentages van het overeengekomen bedrag);

100% bij annulering binnen 5 %  van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
80% bij annulering binnen   7,5 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
60% bij annulering binnen 15 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum                                 40% bij annulering binnen 30 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
20% bij annulering binnen 45 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum                                   10% bij annulering binnen 60 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum

Bij annulering door Birds@Work groep valkeniers vanwege ziekte roofvogels, valkenier of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige  schadevergoeding aan de opdrachtgever.