Roofvogeldemonstraties roofvogelshows valkenier valkeniers valkerij valkenieren roofvogels Roofvogeldemonstratie roofvogelshow valkenier valkerij valkenieren roofvogel

                              

         Start Over ons Prijzen Roofvogels Contact     Nu ook mogelijk in Vlaanderen

 

Disclaimer

Workshops, de Birds@Work groep, verantwoordelijkheid en bedrijfsgegevens

1. Roofvogel Workshops

Onze valkerij workshop verschaffen de deelnemers een kijkje in de keuken van dit prachtige eeuwenoude ambacht maar leiden u niet op tot valkenier. Naast de omgang met de roofvogels vinden we het van belang de deelnemers wat mee te geven over de geschiedenis, spreekwoorden en de essentie van de valkerij en aan het eind van een workshop kunt u een 'eitje koken' maar nog geen restaurant openen.

Na deelname aan een van onze roofvogel workshops bent u iemand met wat meer kennis over roofvogels en de valkerij maar zeer zeker niet klaar om een roofvogel aan te schaffen. De opleiding tot valkenier duurt om en nabij 2 jaar en daarna nog een lange tijd ervaring opdoen door te werken met roofvogels.

Onze deelnemers zijn hoofdzakelijk leken die verder niet met de valkerij willen starten, een enkeling komt zich oriŽnteren om te zien of het een hobby is die werkelijk bij hem/haar past. We streven er dan ook naar zo eerlijk mogelijk de inspanningen die deze passie van u vragen duidelijk te maken. In algemene zin zult u ervaren dat we het starten met de valkerij als hobby sterk afraden, er komt veel meer bij kijken dan waarvoor de meeste mensen tegenwoordig tijd hebben. Alleen als het werken met roofvogels en het toepassen van de valkerij technieken een werkelijke passie is zou men het kunnen overwegen.

Deelnemers kunnen dan ook geen rechten of ervaring claimen binnen de valkerij nadat zij een van onze workshops hebben bezocht.

We streven ernaar u een onvergetelijke ervaring te bieden die u een leven lang niet meer vergeet.............

2. De groep
De Birds@Work groep en zijn aangesloten partners zijn onderdeel van de Stichting Vluchtbedrijf, een initiatief van Dhr. R.P.C. van Dipten, gestart op 1-04-2006.

Het idee achter de valkerij workshops is een informatieve en educatieve gelegenheid voor iedereen die eens meer over de valkerij wil weten of dicht bij roofvogels wil zijn. Wij zijn dan ook constant op zoek naar mogelijkheden deze workshops tot een zo compleet mogelijk informatiecentrum te maken!

3. Verantwoordelijkheid
De Birds@Work groep besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Birds@Work groep alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. De informatie op deze website is verkregen van verschillende bronnen en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Birds@Work groep worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Afnemer is verplicht aanwijzingen van de Birds@Work groep omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Wij wijzen iedere verantwoordelijk van de inhoud van onze sites van de hand.

4. Aansprakelijkheid
Afnemer van de informatie of aangeboden diensten is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie of diensten. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van de Birds@Work groep zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.  De Birds@Work groep geeft geen enkele garantie noch aanvaard enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschappen, toeleveranciers of afnemers van diensten van de Birds@Work groep en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciŽle privť-doeleinden Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Birds@Work groep. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

De Birds@Work groep behoudt zich het recht voor om toegang tot haar website te weigeren en te ontnemen.

5. Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.birdsatwork.eu berust bij de Birds@Work groep.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Birds@Work groep informatie (teksten, beelden, geluid en HTML-codes daaronder inbegrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden

6. Web gebruik

De Birds@Work groep is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van www.birdsatwork.eu die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Birds@Work groep in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar

birds@work.nl